• Ana Sayfa » Forumlar » Hutbeler arşivi » 24 Ocak 2020 Diyanet cuma hutbesi
 • 24 Ocak 2020 | 09:08:45

  Mesaj konusu : Diyanet cuma hutbesi 24 Ocak 2020 ,SORUMLULUK SAHİBİ BİR BABA
  OLABİLMEK
  hutbesi vaaz hakkında bilgi bilgi edinelim....

  Muhterem Müslümanlar!
  Yüce Rabbimizin insanoğluna lütfettiği en
  kıymetli nimetlerden biri aile olmaktır. Zira aile
  güvendir, dayanaktır, sığınaktır. İyilikte
  yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır.
  Aile aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en
  önemli kurumdur. İnsan ilk eğitimini ailesinden alır.
  Karakteri aile ocağında şekillenir. Sevgiyi, saygıyı,
  dürüstlüğü önce anne babasından öğrenir.
  Ailede anne ile birlikte babaya da önemli
  görevler düşmektedir. Babanın sorumluluğu ailesinin
  maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir.
  Merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış,
  değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek her
  babanın öncelikli sorumluluğudur. Hutbemin başında
  okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.s) şöyle
  buyurmaktadır: “Bir baba çocuğuna güzel ahlâktan
  daha değerli bir miras bırakmış olamaz.”1
  Aziz Müminler!
  Baba olmak, Hz. Nuh misali evladının imanla
  şereflenmesi için gayret göstermektir. Onun dünya ve
  ahiret saadetini kazanması için çırpınmaktır. Hz.
  Nuh, tevhit gemisine binmeyi reddeden oğluna son
  bir umutla şöyle seslenmişti: “…Haydi yavrum gel,
  sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle
  beraber olma!”2
  Kıymetli Müslümanlar!
  Baba olmak, Hz. İbrahim misali duayı dilinden
  düşürmemektir. İtaatkâr bir kul olabilmek için
  Allah’a sığınmaktır. Salih bir nesil için O’na
  yalvarmaktır. Nitekim İbrahim (a.s) Rabbine şöyle
  niyaz etmişti: “Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim
  olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim
  olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi
  göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri
  kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.”
  3
  “Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları
  namaza devam edenlerden eyle! Ey Rabbimiz,
  duamı kabul eyle!”


  Değerli Müminler!
  Baba olmak, Hz. Yakup gibi zorluklar
  karşısında metanetini korumaktır. Ne kadar ağır
  olursa olsun dünya imtihanını sabır ve tevekkülle
  karşılamaktır. Evladına daima sevgiyi, merhameti,
  adaleti ve şefkati aşılamaktır. Yanlış yaptıklarında
  onları uyarmak ama hiçbir zaman onlardan ümidini
  kesmemektir. Hz. Yakup, kıskançlıkları sebebiyle
  kardeşleri Hz. Yusuf’u kuyuya atan çocuklarına şöyle
  seslenmiştir: “…Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş
  yapmaya sürüklemiş; artık bana düşen güzelce
  sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, bana
  yardım edecek olan ise ancak Allah’tır.”
  5
  Aziz Müslümanlar!
  Baba olmak, Hz. Lokman gibi evladına şefkatle
  öğüt vermektir. Ona doğruyu ve yanlışı, haramı ve
  helali öğretmektir. Hz. Lokman, oğluna şu güzel
  nasihatlerde bulunmuştur: “Yavrucuğum! Allah’a
  ortak koşma; çünkü O’na ortak koşmak elbette
  büyük bir zulümdür.” “Yavrucuğum, namazını
  özenle kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye
  çalış, başına gelen musibetlere sabret.” “Gurura
  kapılarak insanlara burun kıvırma, yeryüzünde
  böbürlenerek yürüme; unutma ki Allah gurura
  kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.”
  “Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme…”6
  Değerli Müslümanlar!
  Baba olmak, âlemlere rahmet olarak gönderilen
  Peygamberimizin sünnetinin izinde yürümektir. Allah
  Resûlü (s.a.s), örnek bir aile babasıydı. Çocukları
  arasında hiçbir ayrım yapmazdı. Kızı Fatıma’yı
  görünce ayağa kalkar, elinden tutar, şefkatle öper ve
  kendi yerine oturturdu.
  7 O sadece kendi yavrularına
  değil bütün çocuklara anlayışlı davranırdı.
  Peygamberimizin terbiyesinde büyüyen Hz. Enes,
  Resûl-i Ekrem’den şöyle bahseder: “Resûlullah’a on
  sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun ‘Öf!’
  bile demedi.”
  8
  Muhterem Müminler!
  Çocuklarımız bizden ilgi ve şefkat bekler.
  Yanımızda değerli olduklarını hissetmek ister. Hayatı
  öğrenirken, kendilerine rehberlik edecek pusula,
  sığınacakları liman olmamızı arzu eder. Öyleyse
  günlük hayatın koşuşturması ve geçim telaşı içinde
  çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Dinine, vatanına ve
  bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her
  türlü fedakârlığı gösterelim. Yavrularımızı
  sevgimizden, ilgimizden ve duamızdan mahrum
  bırakmayalım.

  1 Tirmizî, Birr, 33.
  2 Hûd, 11/42.
  3 Bakara, 2/128.
  4
  İbrâhim, 14/40.
  5 Yûsuf, 12/18.
  6 Lokmân, 31/13, 17-19.
  7 Ebû Dâvûd, Edeb, 143, 144.
  8 Müslim, Fedâil, 51.
  Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group