Ana Sayfa » Namaz » Namaz Sayfaları » Namazda Okunan Sureler

namazda_okunan_sureler.gif (316×200)


Yüce Allah : "Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz" Vâkı'a Sûresi 79


euzubesmele

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

Namazda Okunan Kısa Sureler : Fatiha Sûresi

Fatiha Sûresi Arapça Okunuşu

Fatiha Suresi

Fatiha Sûresi ( Meali ) Anlamı : Hamd, âlemlerin Rabbi, esirgeyen bağışlayan ve Din(kıyamet) Günü´nün sahibi olan Allah´a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna ulaştır. (Amin)


Namazda Okunan Kısa Sureler : Fil Sûresi

Fil Sûresi Arapça Okunuşu


Fil Suresi

Fil Sûresi ( Meali ) Anlamı :(Ey Muhammed! Kâbe´yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.


Namazda Okunan Kısa Sureler : Kureyş Sûresi

Kureyş Sûresi Arapça Okunuşu

Kureyş SuresiFil Sûresi  ( Meali ) Anlamı : Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe´nin Rabbine kulluk etsinler.Namazda Okunan Kısa Sureler : Mâun Sûresi

Mâun Sûresi Arapça Okunuşu


Maun Suresi


Mâun Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.Namazda Okunan Kısa Sureler : Kevser Sûresi

Kevser Sûresi Arapça Okunuşu


Kevser Suresi

Kevser Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.Namazda Okunan Kısa Sureler : Kâfirûn Sûresi

Kâfirûn Sûresi Arapça Okunuşu


Kafirun SuresiKâfirûn Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.Namazda Okunan Kısa Sureler : Nasr Sûresi

Nasr Sûresi Arapça Okunuşu


Nasr Suresi


Nasr Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) Allah´ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah´ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O´ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.Namazda Okunan Kısa Sureler : Tebbet Sûresi

Tebbet Sûresi Arapça Okunuşu


Tebbet SuresiTebbet Sûresi ( Meali ) Anlamı : Ebû Leheb´in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.Namazda Okunan Kısa Sureler : ihlas Sûresi

İhlas Sûresi Arapça Okunuşu


İhlas Suresi


İhlas Sûresi ( Meali ) Anlamı :(Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O´na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O´na denk değildir.Namazda Okunan Kısa Sureler : Felak Sûresi

Felak Sûresi Arapça Okunuşu


Felak SuresiFelak Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.Namazda Okunan Kısa Sureler : Nas Sûresi

Nâs Sûresi Arapça Okunuşu


Nas Suresi


Nâs Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah´a sığınırımNamaz'la ilgili bir ayet.

Kur'an-ı Kerim Bakara Sûresinin 153. Ayetinde

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Kategori : Namaz( Namaz Surelerı )
namazOkuma sayısı:1390