Ana Sayfa» 32 Farz » Namazın Farzları

namazin_farzlari.gif (316×200)

Namaz'ın Farzları

Namazın farzları on ikidir. Bunların altısı namazın dışında olup önceden yaplıması gereken farzlardır.

Bunlara "Namazın Şartları" denir. Altısıda namazın içindedir Bunlara da "Namazın Rükünleri" denir. Namaz sahih

olması için bu farzların yerine getirilmesi gerekir.Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta`dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun`ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.


Namaz'la ilgili bir ayet.

Kur'an-ı Kerim Bakara Sûresinin 153. Ayetinde

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Kategori : 32 Farz ( Namazın Farzları )
namazOkuma sayısı:223