Ebed Nedir Anlamı

30 Aralık 2019 | 23:07:46

Bir yerde ikâmet etmek, ayrılmamak ve sonsuz olmak anlamındaki "e-b-d" kökünden türeyen "ebed", sonsuzluk, daima, her zaman demektir.Allah'ın sıfatı olarak ebed, sonsuz olarak yaşayan, ölümlü olmayan demektir. İbn Mâce'nin el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgi rivâyetinde geçmiştir (Dua, 10. II, 1270). Bâkî ve dâim sıfatlarıyla aynı anlamı ifade eder.

(İ.K.)Yazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group