• Ana Sayfa » Forumlar » Dini BilgileR » İnsanı  Helak  Eden  Başlıca  74  BÜYÜK  GÜNAH
 • 11 Eylül 2021 | 16:16:02

  İnsanı  Helak  Eden  Başlıca  74  BÜYÜK  GÜNAH  Şöyledir :

  1. Büyük Günahların En Büyüğü : ÂLLAH’a (c.c.) Ortak (şirk) Koşmak

  2. Ana Babaya Asi Olmak, Onlara Eziyet Etmek

  3. Yalan Yere Şahitlik Etmek

  4. İnsan Öldürmek veya kendini öldürmek (intihar)

  5. Sihir (Büyü) Yapmak

  6. Namazı Terk Etmek

  7. Zekâtı Vermemek

  8. Faiz Yemek

  9. Yetim Malını Yemek ve Ona Zulmetmek

  10. ÂLLAH’a ve Resûlü’ne Yalan İsnad Etmek

  11. Özürsüz Olarak Ramazanda Bir Gün Bile Oruç Tutmamak

  12. Savaş Meydanından Kaçmak

  13. Zina Yapmak (evlilik dışı münasebet)

  14. İdarecinin Halkını Aldatması, Onlara Zulmedip Zorbalık Yapması

  15. Haram Olan İçkiyi İçmek

  16. Kibirlenmek, Kendini Beğenmek, Övünmek

  17. Livata (eşcinsellik)

  18. İffetli Kadın veya Erkeğe İftirada Bulunmak

  19. Kamu Malından, Ganimetten, Devletten ve Zekâttan Çalmak

  20. Haksız Yollarla İnsanların Mallarına El Koymak, Haram Yemek, Haram Kazanç, Kul Hakkı

  21. Hırsızlık Yapmak

  22. Yol Kesmek

  23. Yalan Yere Yemin Etmek

  24. Çok Yalan Söylemek, Sözlerinin Çoğu Yalan Olmak

  25. Ahiret Hayatından, Hesaptan Şüphe Etmek

  26. İdarecinin ve Hâkimin Adaletsiz Olması, Haksızlık Yapması, Rüşvet Almak

  27. Deyyusluk, İki Kişi Arasında Bozgunculuk İçin Çalışmak

  28. Karşı Cinse Özenmek (Erkeğin Kadına Kadının da   Erkeğe Benzemesi)

  29. Hulle Yapmak ve Yaptırmak ( kocasının üç kez boşadığı bir kadının, eski kocasıyla bir kez daha evlenebilmesi için, yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi ve bir gün sonra boşanması)

  30. Ölü Eti, Leş, Kan ve Domuz Eti Yemek

  31. İdrardan Sakınmamak

  32. Haraç Toplamak

  33. Riyakârlık Yapmak, Gösteriş, İkiyüzlülük

  34. ÂLLAH (c.c.) ve Resûlüne (s.a.v)  İhanet Etmek, Emanete Hiyanet

  35. İlmi Gizlemek ve Sadece Dünya İçin Öğrenmek

  36. İyiliği Başa Kakmak

  37. Kaderi Yalanlamak ve İnkâr Etmek

  38. Başkalarının Söz ve Sırlarını Öğrenmeye Çalışmak

  39. Lanet Etmek, Sövmek

  40. Sözünde Durmamak, Ahde Vefasızlık

  41. Kâhin, Büyücü, Falcı ve Müneccimi Tasdik Etmek

  42. Kadının Kocasına, Kocanın Karısına Haksız Yere Huysuzluk Yapması

  43. Akrabaların Hakkını Gözetmemek, Onlarla İlişkiyi Kesmek

  44. Yalan Şahitlik Yapmak

  45. Gıybet (arkasından konuşmak), Söz Taşımak, Koğuculuk

  46. Ölenin Ardından Ağıtta Aşırı Gitmek

  47. Nesebe ve Soya Sövmek

  48. Baş Kaldırmak, İsyan Etmek, Haddi Aşmak, Başkalarının Hukukunu Çiğnemek, Serkeşlik Etmek

  49. Gücü Yettiği Hâlde Haccı Terk Etmek

  50. Müslüman’a Eziyet Etmek ve Ona Sövmek, Küfretmek

  51. ÂLLAH (c.c.) Dostlarına Eziyet Etmek ve Onlara Düşman Olmak

  52. Elbiseyi Kibir Maksatlı Giymek (Elbise ile Gösteriş Yapmak)

  53. Gücü Dahilinde Görev Ve Sorumluluktan  Kaçmak

  54. ÂLLAH’tan Başkasının Adına Kurban Kesmek

  55- İnsanlara Yol Gösteren Levhaların ve  Hudut İşaretlerinin Yerini Değiştirmek ve Sökmek

  56. Sahabe Efendilerimize Sövmek, Kötü Söz Söylemek

  57. Ensardan Veya Muhacirden  Herhangi Birine Sövmek, Kötü Söz Söylemek

  58. Dalalete Çağırmak, Bid’atçılık, Hurafecilik, Kötü Bir Çığır Açmak

  59. Dövme Yaptırmak

  60. Herhangi Bir Kesici Aleti, Silahı Kardeşine  Doğru Tutarak Korkutmak

  61. Uğursuzluğa İnanmak

  62. Cedelleşmek, Diyalektik, Kur’ân ve Dini Konularda Alay Etmek

  63. Eşine, Hizmetçilerine, Zayıflara, Emri ve Sorumluluğu Altındakilere, Kölelere Haksızlık Edip  Zulmetmek ve Eziyet Etmek

  64. Tartıda ve Ölçüde Haksızlık Yapmak

  65. ÂLLAH’ın Azabından (Mekr’inden) Emin Olmak

  66. ÂLLAH’ın Rahmetinden Ümit Kesmek

  67. İyiliğe Karşı Nankörlük Yapmak

  68. Fazla Suyu Hapsedip Kimseye Vermemek

  69. Hayvanın Yüzünü Dağlamak Eziyet Etmek

  70. Kumar Oynamak

  71. Harem (Mekke) Bölgesinde (ve diğer) Taşkınlık Yapmak

  72. Özürsüz Cuma Namazını Terk Etmek, Bunda Israrcı Olmak

  73. Müslümanları Gizlice İzlemek ve Mahremlerini Açığa Çıkarmak

  74. KUR'ANIN Yasalarını Hafife Almak, Önemsememek, Uygulamamak, Karşı Gelmek.

  #Alinti  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group