Ana Sayfa » İslamın Şartları Otuz iki (32)farz İslamın Şartları Namaz Kılmak

namaz_kilmak (336×336)

Namaz Nedir Ne Demek Anlamı : Namaz Farsça bir kelime olup, Arapça'daki salât kelimesinin karşılığıdır.

Namaz Sözlükte, dua, istiğfar, övgü anlamlarına gelen salât, dinî bir kavram olarak, İslâm'ın beş temel esasından biri olup, belli eylemler ve rükünleri bulunan özel bir ibadettir. Namaz, içerisinde zikir, tesbih, dua, kıyam, rüku, secde gibi alt ibadetleri toplayan önemli bir ibadettir. Namaz amellerin Allah'a en sevimli olanı, müminin miracıdır. Namaz, insana devamlı olarak Allah'ı hatırlatır, kalplere sorumluluk duygusunun yerleşmesini sağlar, kötülük ve günahla, kişi arasında bir perdedir. Namaz insanın maddî ve manevî temizliğinin vasıtasıdır.

Hanefîlere göre namazlar; farz, vacip ve nâfile olmak üzere üçe; farz namazlar ise, farz-ı ayın ve farz-ı kifâye olmak üzere ikiye ayrılır.

Farz-ı ayın olan namazlar, her gün beş vakit kılınan namazlar ile Cuma namazı olup, buluğ çağına erişmiş, akıllı her Müslümana farzdır.

Terk edilmesi, kılınmaması büyük günahtır.

namazin_kilinisi_.gif (363×236)

2) Namaz Kılmak:
Günde beş vakit namaz kılmaktır

Namazla ilgili Kur'an Ayetleri


1). "Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar."

Ankebût suresi, 45

2). "Namazlara, özellikle orta namaza devam ediniz."

Bakara suresi, 238

3). "Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirlerse onları serbest bırakın."

Tevbe suresi 5

4). "Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz."

Cuma suresi 10


5). "Gecenin bir bölümünde de uyanıp kalk ve sana mahsus olmak üzere, nâfile namaz kıl; ola ki bu sâyede Rabbin seni övgüye değer bir makama ulaştırır."

İsrâ sûresi, 79

6). "Vücutları yatak yüzü görmez."

Secde suresi, 16

7). "Geceleri pek az uyurlar."

Zâriyât suresi, 17

(H166) Niçin Namaz Kılıyoruz? - Ihsan Senocak Hoca

Kategori : İslamın Şartları » ( Namaz Kılmak )
namazOkuma sayısı:530