19 Mart 2023 | 13:45:33

Ümmeti Muhammed olan efrada
Ey keremler kānı mehamet buyur
Hızır ile İlyas’ı gönder imdada
Ey keremler kānı merhamet buyur

Muhammed ümmeti eman ver bize
Kamil iman ile cem’an ver bize
Cenneti ālada mekan ver bize
Ey keremler kanı merhamet buyur..

Ümmeti Muhammet oldu perişan
Eşrafı mahvoldu kalmadı zişan
Ey vahidi mutlak sensin keremşan
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Ey haliku alem emanul eman
Senden özge yoktur bizedir güman
YaRab bize göster bir darul eman
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Muhammet ümmeti reddetme bizi
Dergahı rahmetten seddetme bizi
Ağyar zümresinden addetme bizi
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Habibindir senin Ahmedi muhtar
Serveri evliya zatında dildar
Sen bizi affeyle aman ya Gaffar
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Bir hürmeti yaRab nuru peygamber
Enbiya,evliya cümleye rehber
Yari gari güzel sıddıkı ekber
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Enbiya,evliya hürmeti ya Rab
Esgiya,etkiya hürmeti ya Rab
Şurefa,urefa hürmeti ya Rab
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Bir hakkı ya Rabbim zatı izzetin
Esrarı ya Rabbim ilmi hikmetin
Bir hakkı ya Rabbim şem-i kudretin
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Lütfi bugün yaRab abdi zelildir
Muhtacı merhamet gözü alildir
Sebgatı rahmetin elde delildir
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri...🖋 Yazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group