• Ana Sayfa » Videolar Ana Sayfa » Tefsir 1 - FATİHA Sûresi ( Yeni ) - İhsan Şenocak
  • Tefsir 1 - FATİHA Sûresi ( Yeni ) - İhsan Şenocak Fatihâ Sûresi'nin Tefsiri (3) Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. Peygamber şöyle dedi: “Namazda Fatiha sûresini okumayan kimsenin namazı geçerli değildir.” (Buhârî, 1422: I, 151). #Alıntı

  • resimVideo Adi:Tefsir 1 - FATİHA Sûresi ( Yeni ) - İhsan Şenocak
  • resimEklenme Tarihi:14 Eylül 2021 Sali | 22:47:00
  • resimizlenme:15
  • Yorumlar