Ana Sayfa » Peygamberler Tarihi » Hz Muhammed Aleyhisselam
HZ Muhammed


“Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin...”

Kaynak : (Tirmizi İlim, 5; İbn Mâce, Mukaddime: 1, 18.)

"Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı, korkutucu olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar." Kur'an-ı Kerim : Sebe Suresi 28

Peygamberimiz Hz Muhammed(S.A.V)'imizden Ayrılalı gün oldu...
Kavuşmamız ise bir an meselesi...


40 Hadisi Şerif


Güzel söz sadakadır. (Buhari)

Deveyi bağla, sonra tevekkül et. (Tirmizi)

Hayâ imandandır. (Buhari, Müslim, Tirmizi)

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. (Buhari)

Kendiniz için sevdiğinizi başkaları için de sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. (Buhari, Müslim)

Mümin müminin aynasıdır. (Ebu Davud, Tirmizi)

İnsanlara teşekküretmeyen, Allah’a şükretmez. (Ebu Davut, Tirmizi)

İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez. (Tirmizi)

Dostunuzu bir gün düşmanınız olabilecek şekilde seviniz. Düşmanınıza da bir gün dostunuz olabilecek şekilde buğz ediniz.
(Tirmizi)

Kim bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun Kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. (Müslim)

Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol. (Müslim)

(Allah buyuruyor) : Rahmetim gazabımı geçti. (Buhari)

İnsanlar Allah’ın kullarıdır. O’na en sevimli olanlar, O’nun kullarına en faydalı olanlardır. (Müslim)


Muhakkak ki, ameller niyetlere göredir ve muhakkak herkesin niyeti ne ise eline o geçer. (Buhari)

Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür. (Buhari)

Kardeşine gülümsemen sadakadır. (Tirmizi)

Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. (Müslim)

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız kendi haline bırakmaz. (Müslim)

Allah’ın yanında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır. (Buhari)

Boş şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. (Tirmizi)

Kıskançlık, ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer. (Ebu Davud)

İnsanlara derecelerine göre muamele ediniz. (Müslim)

Kolaylaştırın güçleştirmeyin, müjdeleyin nefret ettirmeyin. (Buhari)

Şüphesiz insanların en kötüsü, şunlara bir yüzle bunlara bir yüzle gelen ikiyüzlü kimsedir. (Müslim)

Kim bir hayra vesile olursa, o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap alır. (Müslim)

Şüphesiz ki Allah sizin sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz, Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. (Müslim)


Allah şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık vermemiştir. (İbni Mace)

Sizden biriniz bir kötülük görürse, onu hemen eli ile değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa onu dili ile değiştirsin. Ona da gücü
yetmiyorsa kalbi ile değiştirsin. Bu ise, imanın en zayıf derecesidir. (Müslim)

Amellerin en faziletlisi, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir.(Ebu Davud, İbni Mace)


Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği
zaman hıyanetlik eder. (Müslim)

Günahına tövbeeden, o günahı işlememiş gibidir. (İbni Mace)

Mümin mümine karşı, parçaları birbirini sağlamca tutan bina gibidir. (Buhari)

Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın. (Tirmizi)

Ücretli çalıştırılan kimseye teri kurumadan ücretini veriniz. (Taberani, Hâkim, İbni Mace)

Nasıl yaparsan, sana da öyle yapılır. (Buhari)

Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü o Allah’ın Nûru ile bakar. (Tirmizi)

(Sohbet edenler) üç kişi olursa, ikisi üçüncünün yanında gizli konuşmasın. (Buhari, Müslim)

Bir Dua

Kategori : Hadisi Şerifler 40 Hadisi Şerif
namazOkuma sayisi:449