Ana Sayfa » Abdest » Abdest Alırken Okunacak Dualar 📖
abdest4.gif (316×200)

Abdeste baslarken kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Mümkünse kıbleye karşı dönülür. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir ve "Eûzü billâhimineşşeytanirracîm, bismillâhirrahmânirrahim" okunur.

Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur:

Elhamdü lillâhi`llezî ce`ale`l-mâe tahûran ve`l-İslâme nûran.
Anlamı: Suyu temizleyici, İslâmı da nûr kılan Allah`a hamdolsun.

 

Ağıza su verirken:

Ağıza su verirken okunacak dua
Allahümme eınnî alâ tilâveti`l-Kur`ân ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetik.
Anlamı: Ey Allahım, Kur`an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibâdeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!..

 

Buruna su verirken:

Buruna su verirken okunacak dua
Allahümme erıhnî râihate`l-Cenneti ve lâ türıhnî râihate`n-nâr.
Anlamı: Allahım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissettirme!

 

Yüzü yıkarken:

Yüze su verirken okunacak dua
Allahümme beyyıd vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh.

Anlamı:  Allahım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü kara değil, ak çıkar!

 

 

Sağ kolu yıkarken:

Allahümme a`tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.
Anlamı:Allahım, kitâbımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!

 

Sol kolunu yıkarken:

Sol Kolunu Yıkarken okunacak dua
Allahümme lâ tu`tınî kitâbî biyesarî ve lâ min verâi zahrî.
Anlamı: Allahım, kitâbımı solumdan ve arkamdan verme.

 

Başı meshederken:

Başı meshederken okunacak dua
Allahümme ezıllenî tahte zılli arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşik.

Anlamı:Allahım, Arşının gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arşının gölgesinde gölgelendir.

 

 

Kulaklara meshederken:


Kulaklara meshederken okunacak dua
Allahüme`c`alnî mine`llezîne yestemiûne`l-kavle feyettebiûne ahseneh.
Anlamı: Allahım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle.

 

 

Boynu meshederken:

Allahümme a`tik rekabetî mine`n-nâr.

Anlamı: Allahım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!
Ayakları yıkarken:
Ayakları yıkarken okunacak dua
Allahümme sebbit kademeyye ale`s-sırâti yevme tezillü fîhi`l-akdâm Allahım, ayakların Sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sâbit eyle, kaydırma

Allahım aldığımız abdestlerimizi kabul eyle. Amin

Abdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” (el-Mâide 5/6) buyurulur.
Kategori : Abdest ( Abdest Alırken Okunacak Dualar )
Okuma sayısı:1125