Ana Sayfa » Namaz » Namaz Sayfaları » Namazda Okunan Dualar

besmele_.png (572×120)

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.
"Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)." (Mü'minûn, 23/60).

1) Namazda Okunan Dualar : Sübhaneke Duası
Arapça Yazılışı
Sübhaneke
Türkçe Okunuşu : "Subhâneke'l-lâhumme ve bi-hamdike. Ve tebâra ke'smuke ve teâlâ cedduke (ve celle senâuke) ve lâilâhe ğayruk."
Anlamı : (Allah'ım! Sen eksik sifatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.)
NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur. : Okunduğu yerler:
1) Her namazın ilk rek'atınde iftitah tekbirinden sonra,
2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.
5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.
2) Namazda Okunan Dualar : Ettehiyyâtü Duası
Arapça Yazılışı
Ettehiyyâtü
Türkçe Okunuşu : "Ettehiyyatu lillahi ves-salevatu vet-tayyibatu, esselamu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh, es-selamu aleyna ve ala ibadillahis-salihiyn. eşhedu enla ilahe illallah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasuluh."
Anlamı : (Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidi
Okunduğu yerler:
Namazların her oturuşunda okunur.
2) Namazda Okunan Dualar : Allâhümme Salli & Barik Duası
Arapça Yazılışı :
Allâhümme Salli:
Allahümme Salli
Türkçe Okunuşu : "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"
Anlamı : (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


Arapça Yazılışı :
Allâhümme Barik:
Allahümme Barik
Türkçe Okunuşu : "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"
Anlamı : (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.)
Okundukları Yerler:
1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra,
2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü'den sonra,
3) Dört rekatta bir selâm verilerek kılınan Teravih ve Nafile namazlarının ikinci rek'atının sonundaki oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra,
4) Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.1) Namazda Okunan Dualar : Rabbenâ Duası
Arapça Yazılışı :
Rabbena atina
Türkçe Okunuşu : "Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhirati haseneten ve kınâ azâben-nâr"
Anlamı : (Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.)
Okundukları Yerler:
1) Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
1) Namazda Okunan Dualar : Rabbenâğfirli Duası
Arapça Yazılışı :
Rabbenâğfirli
Türkçe Okunuşu : "Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve lil-mü"minîne yevme yekûmul-hisâb"
Anlamı : (Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.)
Okundukları Yerler:
1) Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.
1) Namazda Okunan Dualar : Rabbic’alnî Duası (Hz.İbrahim (A.S) duası:)
Arapça Yazılışı :
Türkçe Okunuşu : "Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi."
Anlamı : Kur'ân-ı Kerim » İBRÂHÎM Suresi 40 ( «Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!» )
Okundukları Yerler:
Okundukları Yerler:
1) Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
1) Namazda Okunan Dualar : Kunut Duaları
Allâhumme İnnâ Nesteînuke:
Arapça Yazılışı :
Kunut Duaları
Türkçe Okunuşu : "Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk"
Anlamı : (Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.)
All"ahumme İyyake ne'budu:
Arapça Yazılışı :

Türkçe Okunuşu : "Allâhumme iyyake ne"budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-kuffâri mülhık"
Anlamı : (Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalıiırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.)
Okundukları Yerler:
1- Vitir namazının üçüncü rek'atınde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.Namaz'la ilgili bir ayet.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Sûresinin 103. Ayetinde

Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.

Kategori : Namaz( Namaz Duaları )
namazOkuma sayısı:388