Ana Sayfa » Namaz » Farz Namazlar » İkindi Namazı

öğle namazı (630×338)


İkindi Namazi Kilinma Süresi:
⏳ En az 7 dakika, 5 saniye , Ortalama 10 dakika veya 12 dakikada dakikada kılınabilir. Namazın kısa zamanda veya uzun zamanda kılınması namaz rekatlada okunan dua ve surelerin kısa veya uzun okunmalarında namaz kılınma suresı kısılabilir veya artabilir..


İkindi Namazi Vakti : ⏳
İkindi namazının vakti, öğle namazının vaktinin çıkmasından güneşin batmasına kadar olan süredir. Öğle namazının vaktinin ne zaman sona erdiği konusundaki görüş ayrılığına göre söylenecek olursa, ikindi namazının vakti, Ebû Hanîfe'ye göre her şeyin gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan itibaren, diğerlerine göre ise bir katına çaktığı andan itibaren başlar.

İkindi Namazi Kaç Rekattir: ❔
8 Rek'attır. 4 Rek'at sünnet 4 Rek'at farz.
Istikbal-i Kible: 🕋
Namaz kılarken kıbleye yönelmek demektir. Müslümanların kıblesi, Mekke'de bulunan Kâbe'dir. Kâbe denilince sadece bilinen bina değil, bunun yanında, hatta daha öncelikle bu binanın bulunduğu yer kastedilir. Kâbe'yi gözle gören kişi, bizzat Kâbe'ye yönelir. Kâbe'den uzakta olan kişi ise Kâbe'nin bizzat kendisine değil, onun bulunduğu tarafa yönelir, yüzünü ve yönünü o tarafa çevirir.İkindi Namazının Vakti: Öğle namazı vaktinin bitiminden güneş batıncaya kadar olan zamandır. ikindi namazı kılmak için ikindi namazının vakti girmesi lazım ve öğle namazının vaktinin çıkışından güneşin batışına kadar olan zamandır. İkindi namazı, dördü sünnet, dördü farz olmak üzere on rekattir. Önce sünneti kılınır sonra farzı kılınır. İkindi namazının dört rekat sünnetinin her iki rekatı, müstakil (iki rekatlı) namaz gibidir. Onun için bu dört rekatın her iki rekatı (şef'î) tamamen sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır.

İkindi Namazının Sünnetinin Kılınışı

İkindi Namazının Sünneti dört rekattir.

İkindi Namazının sünneti birinci rekat


ikindi namazı nasıl kılınır, lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatli okuyalım, Allah razı olsun.
''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü İkindi namazının sünnetini kılmaya'' diye niyet edilir ve ''Allâhü Ekber'' düyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır.

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Sübhâneke okunur.
 • - Eûzü Besmele çekilir.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'andan bir sûre daha okunur.
 • -Rükû:

Allâhü Ekber diyerek rükua varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l- azîm denilir. Semiâllahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke'l-hamd denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye 'I-âlâ söylenir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' I-âla denilir. Allâhü Ekber diyerek ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

ikindi Namazının sünneti ikinci rekat

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Besmele okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'andan bir sûre daha okunur.
 • -Rükû:

Allâhü Ekber diyerek rükua varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l- azîm denilir. Semiâllahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke'l-hamd denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l-âlâ denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' I-âla denilir. Allâhü Ekber diyerek oturulur. Oturuşta sırasıyla: Ettehiyyatü, , Allâhümme Salli, Allâhümme Barik duaları okunur, okunduktan sonra Allâhü Ekber diyerek ayağa (üçüncü rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

ikindi Namazının sünneti Üçüncü rekat

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Sübhâneke okunur.
 • - Eûzü Besmele çekilir.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'andan bir sûre daha okunur.
 • -Rükû:

Allâhü Ekber diyerek rükua varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye 'I-azîm denilir. Semiâllahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke 'l-hamd denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' I-âlâ söylenir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır. Ve üç kere Sübhâne Rabbiye'l- âlâ denilir. Allâhü Ekber diyerek ayağa (dördüncü rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

ikindi Namazının sünneti dördüncü rekat

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Besmele okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'andan bir sûre daha okunur.
 • -Rükû:

Allâhü Ekber diyerek rükua varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l-azîm denilir. Semiâllahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke'l-hamd denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' I-âla söylenir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkıp oturulur. Yine Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l-âlâ denilir. Allâhü Ekber diyerek oturulur. Oturuşta sırasıyla: Ettehiyyatü, , Allâhümme Salli, Allâhümme Barik, Rabbena âtina... duaları okunur. Önce başı - sağa çevirerek Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh denir. Sonra başı sola, çevirerek Esselamü aleyküm ve rahmetullâh denir.

Öğle Namazının dört rek'at ilk sünneti ile İkindi namazının dört rekat sünneti arasıbdaki fark: Öğlenin ilk sünneti Sünnet-i Müekkede dir.Bunun ikinci rek'aatındaki

oturuşta sadece Ettehiyyatü okunur ve üçüncü rek'ate kalkılınca Besmele ile Fâtiha Suresi ve bir sûre okunur.

İkindinin ilk sünneti, Sünnet-i Gayr-i Müekkede dir. Bunun ikinci rek'atındaki oturuşta, Ettehiyyatü, , Allâhümme Salli, Allâhümme Barik duaları okunur, üçüncü rek'ate kalkınca önce Sübhâneke okunur, sonra Eûzü Besmele ile Fatiha ve sûre okunur.

ikindi Namazının Farzının Kılınışı


ikindi Namazının farzı dört rekattır. ikindi namazının sünneti kılındıktan sonra ikindi namazı farzı kılınır.

İkindi Namazının farzı, birinci rekat


İkamet getirilir (erkekler için)

''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü İkindi namazının farzını kılmaya'' diye niyet edilir ve ''Allâhü Ekber'' düyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır.

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Sübhâneke okunur.
 • - Eûzü Besmele çekilir.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'andan bir sûre daha okunur.
 • -Rükû:

Allâhü Ekber diyerek rükua varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l- azîm denilir. Semiâllahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke'l-hamd denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye 'I-âlâ söylenir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' I-âlâ denilir. Allâhü Ekber diyerek ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkindi Namazının farzı, ikinci rekat

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Besmele okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'andan bir sûre daha okunur.
 • - Rükû:

Allâhü ekber , diyerek rükua varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' l-azîm denilir. SemiAllâhü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke'l-hamd denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l-âlâ söylenir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye 'I-âlâ denilir. Allâhü Ekber diyerek oturulur. Oturuşta: Ettehiyyatü, okunur. ,. Allâhü Ekber diyerek ayağa (üçüncü rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

ikindi Namazının farzı, üçüncü rekat

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Besmele okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Rükû:

Allâhü Ekber diyerek rükûa varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l-azîm denilir. Semiâllahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke'l-hamd denilir. Allâhü Ekber

diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l-âlâ söylenir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye'l-âlâ denilir. Allâhü Ekber diyerek ayağa (dördüncü rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

ikindi Namazının farzı, dördüncü rekat

 • - Ayakta sırasıyla;
 • - Besmele okunur.
 • - Fâtiha Suresi okunur.
 • - Rükû:

Allâhü Ekber diyerek rükûa varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' I-azîm denilir. Semiallâhü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta Rabbenâ leke'l-hamd denilir. Allâhü Ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye' I-âla söylenir. Allâhü Ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine Allâhü Ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Sübhanâ Rabbiye 'I-âlâ denilir. Allâhü Ekber diyerek oturulur. Oturuşta sırasıyla: Ettehiyyatü, Allâhümme Salli, Allâhümme Barik, Rabbena âtina... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek Esselamü aleyküm ve rahmetullâh denir. Sonra başı sola çevirerek Esselamü aleyküm ve rahmetullâh denir.

Sual :Namaz bittikten sonra neler yapilir?


CEVAP :
Yalniz kilmis olan veya imamla kilan kimse, selamin akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram)der.

Bundan sonra, 3 kere(Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) der. Buna istigfar duasi denir.

Sonra Âyet-el-kürsi okunur, 33 kere(Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber) denir. Bir kere (La ilahe illallahü vahdehü la serike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli seyin kadir) denir. Bunlarin arasina baska dualar karistirmak bid’at olur.

Sonra eller kaldirilip dua edilir. Duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür
Kategori : Namaz » Farz Namazlar (İkindi Namazın Kılınışı )
Namazla ilgili hadisi şerif ...
"Şüphe yok ki, o namazı (yani ikindi namazını) kaçıran kimse, sanki ailesi ve malı noksanlaştırılmış (veya elinden kaçırılmış) gibidir."(Buhari, Mevakıt, 15; Müslim, Mesâcid, 20İ; Ebû Dâvûd, Salât, 5; Nesâ'i, Mevâkit, 9; Tirmizi, Salât, 128; İbn Mâce, Salât, 6)
Namazla ilgili ayet meali ...
"Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun." (Bakara, 2/238)

İkindi Namazı Nasıl Kılınır ? ( Erkek )

İkindi Namazı Nasıl Kılınır ? ( Kadınlar )

orucOkuma sayısı:1548
Bir Ayet

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya
iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi
senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘öf!’ bile deme; onları
azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ, 17/23)