Ana Sayfa » İslamın Şartları » Kelimei şehadet arapça yazılışı , Kelimei şehadet anlamı türkçe okunuşu

kelimeitevhid.gif (336×336)

Kelimei Şehadet Önemi Anlamı

Kelime-i Şehadet arapça okunuşuKelime-i şehadet Nedir :  İslâm’ın şartlarından biri olan kelime-i şehâdet'i kalple tasdik edip dil ile de ikrar etmek Müslüman olmak için, yeterlidir.

Kelime-i şehâdet'i söylemek, yani Allah’tan başka hiç bir ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’nın onun kulu ve resulü olduğunu kalbiyle tasdik etmek, Müslüman olmak için temel şarttır. Bu, imanın özüdür.

Bir kimse, Allâh’tan başka ilah olmadığına inandığı, onun varlığını, birliğini, eşi-benzeri olmadığını tasdik ettiği halde, Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in peygamberliğini kabul etmiyorsa Müslüman olamaz. Kelime-i şehâdet bir bütündür; yarısına değil, tamamına inanmak gerekir.

Kelime-i Şehâdet veya Kelime-i Tevhid, Kur’ân-?ı Kerîm’de ve hadîs-i ş?erîflerde “Kelimetün tayyibetün (en güzel kelime)”, “Kelimetü’t- takvâ (Takvâ sözü)”, “Kelime-i ihlâs (İhlâslı? söz)”, “Kavl-i sâbit (doğru söz)”, “Dâvetü’l-hak (Hakk’?ın Daveti)”, “Mekâlidü’s-semâvâti ve’l-ard (göklerin ve yerin anahtar?)”, “Urvetü’l-vüskâ (sağlam kulp)”, “Semenühü’l-cenneh (cennetin ücreti)” gibi ifadelerle de methedilmiştir. Kaynak : Diyanet

Kelime-i şehadet türkçe okunuşu:  "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resûlühü" sözünü söylemektir.

Kelime-i Şehadet türkçe anlamı : "Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.” anlamına gelen bu söze "Kelime-i Şehadet" denir.
 

Hak Teâlâ,

 Kur'ân-ı Kerîm'de, son elçisi Hz. Muhammed (s.a.s)'e hitaben:

“Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona şöyle vahyetmiş olmayalım: "Gerçek şu ki benden başka ilâh yoktur. Onun için bana ibadet edin." [6](Enbiyâ:21/25) buyurmakla bu gerçeği dile getirmiştir.

Allah'tan başka ilâh tanımamak ve yalnızca O'na ibadet etmek tüm semâvî dinlerin ortak hedefidir. En güzel ifadesini "Kelime-i Tevhîd"de bulan bu husus, ehemmiyetine binaen, hem Kur'ân-i Kerîm'de, hem de Rasûlüllah (s.a.s.)'in hadislerinde çokça zikredilmiştir. Kur'ân'da:

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır…" [7] (Bakara: 2/255)

"Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır, en güzel isimler O'na mahsustur" [8] (Tâhâ:20/8)

"O, sizin Rabbiniz olan Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur…" [9] (En'âm: 6/102)

"Allah ile birlikte başka bir ilâh çağırma. O'ndan başka ilâh yoktur. O'nun zatından başka her şey helâk olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz" [10] (Kasas: 28/88) buyurulmaktadır.

Kaynak : Diyanet

Kategori : İslamın Şartları » ( Kelimei şehadet )
namazOkuma sayısı:1838